handelsbetingelser for tjenesteydelser Online

handelsbetingelser for tjenesteydelser

Online

(Gældende fra 13. juni 2014)

Generelle oplysninger


Zitech IT Service Normalex ApS

IT Online Support
CVR. nr. 29424489
Gydevang 39-41
3450 Allerød

[email protected]
Telefon: 48 13 00 00

Etablerings år: 27/03 2006

Ved formidlingskøb:
www.zitech.dk/i/18/Online-support.html
Gydevang 39-41
3450 Allerød

Betaling af online tejenesteydelser:

Sker ved vi sender en Faktura pr mail. Eller hvis andet er aftalt.


Vedforudbetaling:

Kan ske til vores Bank:

Danske Bank:
Regnr: 4319
Konto: 3543694940
IBAN: DK45 3000 3543 694940
SWIFT: DABADKKK

Skriv ordre eller faktura nr. og navn i tekst, ved Bank overførelse os.


Levering

Leveringstiden for ydelsen – sker online på aftalt tid.


Særlige vilkår

Første ½ time:   Kr. 225,-
Efterfølgende afregnes pr. 1/4 time: Kr. 115,-
Prisen er inkl. moms.

Hvis man skal tilkøbe andet Software så som Office eller ander programmer kommer prisen for det ved siden af som vi aftaler med kunden inden vi fortager os noget online


Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået[i]. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er påbegyndt ved tryk på vores online support.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på,  at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved [email protected] I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Det er ikke nok, at give en meddelelse af fortrydelsesretten over telefonen

Bemærk: at fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium,  licensnøgler og lign. der sendes via e-mail eller lign. Leveringsform.


Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:                                                                                                         

  1. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
  2. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
     

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage[ii]. Har du givet dit samtykke[iii] til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret.

Du betaler kun for den undersøgelse som er blevet brugt af den tid.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.


Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på 48 13 00 00 eller pr mail [email protected]

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.


Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

I forbindelse med køb af varer på zitech.dk kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis GLS eller anden fragtselskab, og du vil derfor ved bestilling af varer på zitech.dk samtykke i, at Normalex ApS videregiver oplysninger, der er nødvendige til ordren kan levers gennem tredjemand.

Personoplysningerne registreres hos Normalex ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Ved betaling på vores webside med betalings kort, sendes disse oplysninger krypteret til vores betaling udbyder.

Normalex ApS har IKKE adgang til Deres kortoplysninger Vi videregiver kun personoplysninger hvis det er krævet af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og vores ordre team for Normalex ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Normalex ApS er Direktøren

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
 

transmissionen af kundeoplysningerne

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til www.zitech.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Normalex ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger,eller helt at få slettet dine oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Normalex ApS via e-mail [email protected] .

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Normalex ApS [email protected] mærk ”klage”. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. http://www.kfst.dk/ eller se www.forbrug.dk eller benytte EU-Kommissionens online klageportal som indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

Salgs og leveringsbetingelser

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

-Til:

-Normalex ApS
-Gydevang 39-41
-3450 Allerød
- www.zitech.dk

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min Online ydelser om følgende tjensteydelser:

- Bestilt D.                                     %                         modtaget D.

- Forbrugerens navn:

- Forbrugerens adresse:

- Forbrugerens underskrift:________________________________

- Dato

Powered by 4shop.dk
Zitech IT Service Normalex ApS © 2023